ДАРХЛАА СЭРГЭЭХ НЭМЭЛТ ТУНДАА ХАМРАГДСАНААР КОВИД-19 ХАЛДВАР БА ХҮНДРЭЛЭЭС СЭРГИЙЛНЭ
Амны хаалт таныг ковид-19 өвнөөс үр дүнтэй хамгаална
9️⃣ САР: Хүүхдийн хорт хавдрын талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх сар🎗
Зарчмыг мөрдөх нь таны гэр бүл болон үр хүүхдийг Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эрсдэлээс сэргийлнэ