2020-06-12

Ковид-19 ба Барилгын компани болон ажилчдад өгөх зөвлөмж. Клиникийн профессор, НЭМ-ийн магистр, ХӨСҮТ-ийн нэгжийн дарга Н.Сувдмаа