2020-09-28

Ковид-19 ба вакцин, Биологийн ШУ-ны доктор профессор Ж.Оюунбилэг, Монголын Анагаах Ухааны Академийн гишүүн