2020-06-25

Ковид-19 ба Дасгал, хөдөлгөөн. АУ-ны доктор Д.Дэлгэрмаа НЭМҮТ-ийн хэлтсийн дарга