2020-06-12

Ковид-19 ба иргэний үүрэг хариуцлага. Д.Оюунбилэг АУ-ны доктор, АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн багш, ЭМЯ-ны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дэд дарга,