2020-07-05

Ковид-19 ба Сувилахуй. ЭМЯ-ны сувилахуйн салбар зөвлөлийн дарга, Сувилахуйн ухааны доктор Г.Хулан