2020-06-25

Ковид-19 ба Харшил. Б.Лхамдарь, АУ-ны магистр, АӨСҮТ-ийн тасгийн эрхлэгч