2020-05-25

Ковид-19 ба Цусны аюулгүй байдал. ЦССҮТ-ийн ерөнхий захирал, АУ-ны доктор, дэд профессор Н.Эрдэнэбаяр