2020-07-24

Ковид-19 ба Чихрийн шижин. Профессор, Доктор Х.Алтайсайхан ЭМЯ-ны Ерөнхий мэргэжилтэн, зөвлөм эмч