2020-06-25

Ковид-19 ба чих, хамар, хоолойн практикт. АУ-ны доктор, дэд профессор Э.Жаргалхүү, ЭМЯ-ны Чих, хамар, хоолойн мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга