2020-06-25

Ковид-19!!! Газар тариалан эрхлэгчдэд өгөх зөвлөгөө. Клиникийн профессор Н.Сувдмаа ХӨСҮТ-ийн нэгжийн дарга