2020-06-02

Ковид-19!!! Гэрийн нөхцөлд урлагийн сэтгэл заслыг ашиглах нь. Б.Нарантулга, СЭМҮТ-ийн урлагийн сэтгэл засалч, Сэтгэл судлалын магистр