2020-06-12

Ковид-19!!! Дархлаа дэмжих уламжлалт аргууд. АУ-ны докторант Г.Номин, НЭМҮТ-ийн эрдэм шинжилгээний ажилтан