2020-06-17

Ковид-19!!! Дотоодын аялагч нарт өгөх зөвлөгөө. Б.Сувд, АУ-ны доктор, НЭМҮТ-ийн Орчны эрүүл мэндийн албаны дарга