2020-06-02

Ковид-19!!! Зусланд гарахад өгөх зөвлөмж. Б.Сувд, НЭМҮТ-ийн Орчны эрүүл мэндийн албаны дарга, АУ-ны доктор