2021-05-05

КОВИД-19. Хүнд болон нэн хүнд өвчтөнд үзүүлж буй эмнэлзүйн тусламжид тулгамдаж буй асуудлууд