2020-06-17

Ковид-19!!! Хүүхдэд тохиолдож буй Коронавируст халдвар. АУ-ны доктор Б.Баясгалантай, ЭМЯ-ны хүүхдийн мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга, зөвлөх эмч