2020-06-25

Ковид-19-ын үед 12-18 насны хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн зөвлөгөө. Х.Цэндсүрэн, СЭМҮТ-ийн хүүхэд, өсвөр үеийн клиникийн эмч