2020-06-12

Ковид-19-ын үед 6-12 насны хүүхдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн зөвлөгөө. Х.Цэндсүрэн, СЭМҮТ-ийн хүүхэд, өсвөр үеийн клиникийн эмч