2020-05-28

Коронавируст халдвар(COVID-19)-ын үeд хүүхэд, өсвөр үe, залуучуудад сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх нь. Э. Мөнх, СЭМҮТ-ийн сэтгэл заслын багийн ахлагч