2020-06-17

Монгол Улсад бүртгэгдсэн Covid-19 халдварын тархвар судлал ба эмнэл зүй. ХӨСҮТ-ийн ХӨТСА-ны дарга А.Амбасэлмаа