2020-07-24

Ковид-19 ба архаг эмгэгийн үеийн тусламж үйлчилгээний онцлог. АУ-ны доктор, дэд профессор Ц.Сарантуяа-ЭМЯ-ны дотрын анагаах ухааны ерөнхий мэргэжилтэн