2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ

2021-07-28

photo_2021-07-28_14-19-38.jpg