2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ

2021-10-20

image.png