КОВИД-19 халдварын үеийн элэгний дутагдлын тусламж, үйлчилгээний онцлог

2021-05-18

КОВИД-19 халдварын үеийн элэгний дутагдлын тусламж, үйлчилгээний онцлог

Зохиомол амьсгалын ангилал, горим

2021-04-22

Зохиомол амьсгалын ангилал, горим

Covid-19 -ын халдварын сэжигтэй тохиолдлыг эрэмбэлэн ангилах, тусгаарлах тээвэрлэх

2021-04-22

Covid-19 -ын халдварын сэжигтэй тохиолдлыг эрэмбэлэн ангилах, тусгаарлах тээвэрлэх

Монгол Улсад тохиолдож буй covid-19 -ийн эмнэлзүйн илрэл, онцлог

2021-04-22

Монгол Улсад тохиолдож буй covid-19 -ийн эмнэлзүйн илрэл, онцлог

Амьсгалын механикийн тухай ойлголт

2021-04-22

Амьсгалын механикийн тухай ойлголт

Ковид-19 эмчилгээ

2021-04-22

Ковид-19 эмчилгээ