2020-06-12

COVID-19!!! Арьсны өөрчлөлтүүд. Ц.Уранчимэг, АУ-ын магистр, клиникийн профeссор, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн eрөнхий захирал