2020-06-12

COVID-19!!! Коронавирус хүнсээр дамжихаас сэргийлэх. АУ-ны докторант, Б.Энхтунгалаг, НЭМҮТ-ийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан