2020-06-12

Koвид-19!!! Хүнсний дэлгүүр, худалдааны төвүүдэд өгөх зөвлөмж. НЭМ-ийн магистр Л.Дэлгэрзул